O dominio desta editorial Antela editorial é unha páxina web propiedade de Antela Editorial S.L.L. con enderezo en Rúa a Barxa 4, 32702 Vilar de Barrio (Ourense) e CIF G-01651397 e ten como finalidade a comercialización e información sobre os produtos que a editorial vende. Os servizos e produtos ofrecidos por Antela Editorial no seu sitio web estarán suxeitos aos termos e condicións expresamente detallados en todo momento e accesibles desde esta páxina, así como ás disposicións legais vixentes en todo momento.

Tanto o acceso a esta páxina web, como o uso que se poida facer da información e contido incluídos nela ou accesibles desde ela, serán responsabilidade exclusiva da persoa que a realiza, sen que Antela Editorial teña ningunha responsabilidade por tales usos.

Todos os contidos desta páxina web (incluíndo o código fonte, imaxes, textos, gráficos, etc.) están protexidos pola normativa nacional e internacional vixente en materia de propiedade intelectual, reservándose todos os dereitos.

Está prohibida a reprodución de calquera contido na web sen o consentimento expreso do titular dos dereitos. Se ten algunha dúbida ao respecto ou está interesado en reproducir un artigo neste sitio web, ou se considera que calquera contido desta páxina viola os seus dereitos de propiedade intelectual, póñase en contacto co editor a través do enderezo de correo electrónico info@ antelaeditorial.com

Ligazóns externas: A través das páxinas da editorial Antela Editorial o usuario poderá acceder a outros sitios web a través de ligazóns existentes nesta páxina. Dado que son a única responsabilidade dos seus propietarios, babidibulibros.com está exento de calquera responsabilidade derivada deles ou dos seus contidos, que estean totalmente sen relación co editor e, en consecuencia, nin avalan nin avalan os produtos, servizos, contidos, información, datos, opinións, ficheiros e calquera tipo de material existente nestas páxinas web e non controla nin se responsabiliza da calidade, legalidade, fiabilidade e utilidade da información, contido e servizos existentes nos sitios enlazados e que son alleas a esta páxina.

En ningún caso, o propietario do sitio web é responsable das opinións expresadas por usuarios e colaboradores nos foros, reservándose, en todo caso, o dereito a publicar ou cancelar calquera opinión que considere prexudicial para os dereitos de terceiros. contra a política da web.

Se o propietario do sitio web entende que calquera usuario está a incorrer nun mal uso do sitio web ou dos seus contidos, ou simplemente está actuando de mala fe, cancelará inmediatamente o acceso a este sitio web a este usuario por todos os medios técnicos que o dono cre oportuno.

O dominio de antelaeditorial.com cumpre coa RGPD, vixente desde o 25 de maio de 2018, e asegura a confidencialidade do tratamento dos seus datos persoais.

Para calquera litixio ou asunto que se refire á páxina antelaeditorial.com, será de aplicación a lexislación española, sendo os Xulgados e Tribunais de Madrid os competentes para resolver todos os conflitos derivados ou relacionados co uso deste sitio web.

O acceso ao sitio web de antelaeditorial.com, implica a aceptación de todas as condicións expresadas, que poderán ser modificadas polo titular do sitio web en calquera momento e sen previo aviso para os usuarios.