Asociación cultural ANTELA editorial.

 • Asociación cultural Antela Editorial foi formada por un grupo de amigos e amigas, unha pequena gran familia orixinada por circunstancias da vida. Nacemos coa vocación de crear material infantil e xuvenil de calidade, tanto en álbum infantil ilustrado como en material didáctico. Sempre coas cativas e cativos come eixe central da nosa actividade.
 • Porcentaxes xustas:  Porcentaxes xustas para todos os elos da cadea de produción editorial, dende escritoras, ilustradoras, maquetadoras, libreiras etc.
 • Os dereitos de autor: Dereitos de autor dignos para os creadores de cultura e donos do seu traballo. Seremos compañeiros de viaxe na produción literaria.
 • Compromiso de transparencia: As nosas contas estarán claras, tanto para autores (escritores e ilustradores) como para todos os entes que contribúen en que un proxecto cultural saia adiante.
 • Novas creadoras: Fomentar o papel da muller e das novas creadoras igualando as oportunidades.
 • Creadores e obras autóctonos: Apoiar os creadores e creadoras galegos ou resudentes en Galicia, e as obras escritas na devandita lingua, o que non impedirá que se traduzan a outros idiomas as obras, inclusive ao castelán.
 • Labor social: Cada libro reservará unha porcentaxe para unha obra social que actúe no contorno máis próximo. Especificarase cal en cada obra.
 • Impresión: A creación física do libro, maquetaxe e impresión realizarase integramente en Galicia. Outro piar fundamental da nosa editorial é crear e manter traballo local e que este sexa de calidade. Colaborar con empresas friendly para os traballadores, nas que as condicións laborais sexan dignas.
 • Traballar con librerías:  Outro dos entes principais da cultura literaria son as librerías, coas que contaremos para facer chegar a todos e todas as nosas historias.
 • Ecoloxía: empregamos papel provinte de fontes responsables e de quilómetro cero, intentando na medida do posibleque sexa produto de proximidade, con pouca pegada ecolóxica.
 • Redes sociais: Daráselle difusión ao proxecto nas redes sociais e en Internet. Cremos que, hoxe en día, é o medio de chegar a máis xente e dun xeito máis económico e directo.
 • Colexios: Fomentaremos a creación de espazos educativos dentro das escolas. Con cada obra, levaranse a cabo talleres de concienciación social e solidaria, contacontos, presentacións etc.

O galo de Antela.

Na mañanciña de San Xoán, cando o primeiro raio do sol relampra na lagoa de Antela, alá embaixo, moi fondo, albíscase o campanario da igrexa. E a noite do Nadal, ás doce en punto, óense cantar os galos…

… mais ninguén ata hoxe foi quen de ver o esquivo galo de Antela. Disque só os máis afortunados chegaron a ver as súas pegadas.

O galo de Antioquía.